Shinkai Transport (Việt Nam)

Vận chuyển hàng hóa cần thiết đến nơi cần thiết, vào lúc cần thiết.
Chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt sứ mệnh “Giao hàng” trong hơn 100 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách trong 100 năm tiếp theo với vai trò là công ty tiên phong trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển thiết bị chính xác tại Nhật Bản.

Lời nói đầu

Công ty chúng tôi là công ty thuộc tập đoàn Shinkai Transport Systems đã hỗ trợ cho sự phát triển của công nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển thiết bị chính xác trong suốt hơn 100 năm qua. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng cao luôn theo đuổi chất lượng và hiệu quả, nhằm đóng góp vào sự phát triển ổn định của khách hàng. Hướng đến 100 năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng các giải pháp chất lượng cao được sử dụng trên toàn thế giới từ bây giờ.

Thông tin công ty

Tên thương mại:
Shinkai Transport (Vietnam) Co., Ltd.
Người đại diện:
Terashima Ryuta
Địa chỉ:
Lô D6, Đường số1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước(Giai đoạn2),Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,TP.HCM ,Việt Nam
Thời gian thành lập:
Tháng 5 năm 2018
Khái quát hoạt động kinh doanh:
Nghiệp vụ xếp dỡ thiết bị chính xác, nghiệp vụ đóng gói bao gồm đóng hàng container, giao hàng, bảo quản trong kho bãi, v.v...
Các công ty cùng tập đoàn:
STS Corporation
Shinkai Transport Systems, Ltd.
Shinkai Transport (Thailand) Co., Ltd.
Tohoku Shinkai, Ltd.
Shinkai Transport Service, Ltd.

Quay trở lại đầu trang này.