บริษัท ชินไค ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

แนะนำบริการ คู่มือบริการ

การขนส่ง

บริการ
การขนส่งด้วยอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงและวัตถุหนัก
จุดเด่น
สามารถทำการขนส่งอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงและวัตถุหนักทั้งแบบไม่บรรจุหีบห่อหรือบรรจุหีบห่ออย่างง่ายได้โดยใช้สายรัด (Lashing belt), พรม, วัสดุกันกระแทก

การยกขนสินค้า

บริการ
ลำเลียง ติดตั้ง ปรับระดับ และประกอบอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงและวัตถุหนัก
จุดเด่น
สามารถปฏิบัติงานแบบครบวงจรไปจนถึงการประกอบอุปกรณ์ ใช้ลูกกลิ้งไฟฟ้า (Electric chill roller) ไม่ ให้อุปกรณ์แบกรับภาระหรือสั่นสะเทือนเกินความจำเป็น ทบทวนงานก่อนล่วงหน้าโดยใช้ CAD และวางแผนการปฏิบัติงานออกแบบ

การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่ในการลำเลียงเข้า-ออก

จัดทำ Drawing โดยใช้ CAD ทั้งการจัดวางตำแหน่งเครน, พื้นที่ที่เครนสามารถเคลื่อนที่ได้, ตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะและผลิตภัณฑ์, การจัดวางกำลังคน และวางแผนการปฏิบัติงาน ทำการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่รับบริการ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

ขนส่ง ลำเลียงเข้า ออก ติดตั้ง ไปจนถึงประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น CT, MRI เป็นต้น

เครื่องจักรอุปกรณ์สายการผลิตในโรงงาน

ลำเลียงเข้า ติดตั้ง และประกอบอุปกรณ์ในโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ในสายการผลิต เป็นต้น

อุปกรณ์ ICT

ดำเนินการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์, PC ฯลฯ เข้าไปไว้ในชั้นวางไปจนถึงการติดตั้งชั้นวาง

วัตถุหนัก

ลำเลียงเข้าและติดตั้งวัตถุหนัก อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า

มีอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้า เช่น รถฟอร์คลิฟท์, ลูกกลิ้งไฟฟ้า (Electric chill roller), กระเช้าไฟฟ้า (Gondola)

การบรรจุภัณฑ์

บริการ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องไม้, บรรจุภัณฑ์เหล็ก, บรรจุภัณฑ์แบบ SKID, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษเสริมความแข็งแรง, บรรจุภัณฑ์แบบ Bundle, บรรจุภัณฑ์แบบพาเลท, การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Vanning)
จุดเด่น
คำนึงถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์กับเงื่อนไขการขนส่ง ออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ในการส่งออกได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกเหนือจากการเดินทางไปบรรจุให้แล้ว ยังสามารถจัดทำกล่องกระดาษได้เองภายในโรงงานและยังสามารถปฏิบัติงานกับตู้คอนเทนเนอร์ได้ เป็นการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (จัดทำ Drawing, คำนวณความแข็งแรง)

ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของประเทศไทย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า เช่น คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงไปจนถึงวัตถุหนัก นอกเหนือจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่แล้ว ยังมีนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ประจำที่สามารถรองรับความต้องการและประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ต้องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น, ต้องการควบคุมต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ประเภทการบรรจุภัณฑ์หลัก

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องไม้

รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการบรรจุเครื่องจักรอุปกรณ์ ด้วยโครงสร้างที่มิดชิดทำให้สามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปภายในและป้องกันการโจรกรรมได้

บรรจุภัณฑ์เหล็ก

ไม่จำเป็นต้องตรวจกักกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ประกอบและสามารถแกะบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายจึงทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรจุภัณฑ์แบบ SKID

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องบรรจุลงกล่องก็ได้ในการขนส่งทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร์ สามารถลดวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์และควบคุมต้นทุนได้ สามารถบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์หลังจากบรรจุเสร็จสิ้นได้เลย

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษเสริมความแข็งแรง

สามารถบรรจุวัตถุหนักประมาณ 150 กก. – 1 ตัน มีความแข็งแรงและสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากมีน้ำหนักเบา สามารถประกอบและแกะบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย มีน้ำหนักเบา

บรรจุภัณฑ์แบบ Bundle

รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบมัดรวมตัวผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดยาวและความแข็งแรงทนทานโดยใช้ลวดทองแดงและอื่นๆ สามารถลดต้นทุนได้ด้วยการลดวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์แบบพาเลท

ใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่รวมหลายบรรจุภัณฑ์เข้าด้วยกัน เช่น กล่องกระดาษ สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เป็นต้น ใช้เทคนิคฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch film) หรือฟิล์มหด (Shrink film)

การนำเข้าและส่งออก

บริการ
การขนส่งอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงแบบครบวงจรตั้งแต่การบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออก และขนส่งในประเทศ ไป จนถึงการขนส่งขาเข้า การขนย้ายเข้าและการประกอบ
จุดเด่น
รองรับการขนย้ายเข้า ติดตั้ง และประกอบ ตลอดจนตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและชิ้นส่วน ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ แปรรูปและกระจายสินค้า เป็นต้น ให้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือและทางอากาศแบบครบวงจรระหว่างประเทศโดยประสานงานกับตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าและผู้ขนส่ง รองรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงต่างๆ เช่น เครื่องจักรผลิตขนาดใหญ่, อุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูง (อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์), ดาวเทียมสื่อสาร เป็นต้น ทั้งยังมีบริการที่สามารถรองรับการติดตั้ง ประกอบ ตรวจสอบโดยการทำซ้ำ จัดหาจากท้องถิ่น ฯลฯ อีกด้วย
ได้รับการรับรอง
ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทที่ 2 (ทางอากาศ)
ธุรกิจรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทที่ 2 (ทางทะเล)
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ IATA
เริ่มดำเนินกิจการในปี 1909
Shinkai Transport Systems, Ltd.

บริการของบริษัท ชินไค ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่บ่มเพาะมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปีจากประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของ Shinkai Transport Systems

กลับไปที่ด้านบนของหน้านี้