บริษัท ชินไค ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

คุณพึงพอใจในคุณภาพการขนส่งตอนนี้หรือไม่ ?
	การขนส่งกำลังพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการในปี 1909 พวกเราได้ท้าทายในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกด้านการขนย้ายสินค้าด้วยอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 ปี รวมถึงหลังจากนี้ก็จะนำเสนอบริการคุณภาพสูงที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกต่อไป

คำทักทาย

ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและน้ำทะเลที่สวยใส เหนือสิ่งอื่นใดแล้วรอยยิ้มของผู้คนถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเป็นอย่างมาก บริษัท ชินไค ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลท้องถิ่นต่างประเทศแห่งแรกในปี 2012
เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการอย่างเต็มรูปแบบโดยนำประวัติอันยาวนานในด้านการขนส่งเป็นระยะเวลา 110 ปีที่ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยความช่วยเหลือจากบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นด้านการพัฒนายกระดับในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ขาดไปเสียมิได้ในการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมคือ การผลักดันโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรุดหน้าและบุคลากรที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำเสนอบริการที่มีคุณภาพสูง เราจะพัฒนาบริการด้านการขนส่งที่มีคุณค่าเชื่อมโยงระหว่างประเทศกับประเทศเข้าด้วยกันผ่านทางธุรกิจการขนส่ง เช่น การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศไทยไปจนถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน อุปกรณ์การสื่อสาร เป็นต้น

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท:
บริษัท ชินไค ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหาร:
นาย มุระโอกะ ทะคุโระ
สถานที่ตั้ง:
76 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เปิดกิจการ:
เดือนเมษายน 2012
เงินลงทุน:
8,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน:
31 คน
บริษัทคู่ค้าหลัก:
K Line Logistics (Thailand) Ltd.
Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Pegasus Global Express (Thailand) Co., Ltd.
Suzuyo (Thailand) Ltd.
ULVAC (THAILAND) LTD.
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
etc.
บริษัทในกลุ่ม:
STS Corporation
Shinkai Transport Systems, Ltd.
Shinkai Transport (Vietnam) Co., Ltd.
Tohoku Shinkai, Ltd.
Shinkai Transport Service, Ltd.

กลับไปที่ด้านบนของหน้านี้